Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Vad betyder det när en röd lampa lyser konstant (nära PÅ/AV-knappen) på manöverboxen?

Det betyder att det automatiska programmet befinner sig i pausläge, vilket innebär att robotklippare inte avviker från laddstationen automatiskt, och bara kör ut om du manuellt trycker på manöverknapparna.