Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Lämnar Robomow hjulspår på gräsmattan?

Robomow kör längs kantkabeln med en dynamisk kompensationsinställning (ej centrerad) för att förhindra hjulspår längs samma väg. Detta beteende vid återvändande kan stängas av.