Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Räckvidden från Robomow-appen i fjärrkontrolläge verkar vara mycket kortare än i andra lägen. Varför?Av säkerhetsskäl är kommunikationslänken med en gräsklippare via fjärrkontroll mycket känslig och därmed mindre tolerant mot kommunikationsfel. Detta kräver att räckvidden till gräsklipparen är kortare än i andra lägen med Robomow-appen.

Hursomhelst måste du behålla siktlinje och inte mer än 3 meters (10 fot) avstånd när du använder klipparen med fjärrkontrollfunktionen.