Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Kan jag slipa knivarna?

KNIVARNA FÅR INTE SLIPAS EFTERSOM OBALANS DÅ KAN UPPSTÅ.
VARNING
! STÄNG ALLTID AV SÄKERHETSBRYTAREN INNAN DU UTFÖR SERVICE PÅ KNIVARNA!

 

För RS/MS-modeller:

Det rekommenderas att byta ut båda knivarna samtidigt för bästa prestanda, och inte en i taget.

Storlek på gräsmatta - mindre än 1 000m2

Byt ut knivarna vid säsongens slut; placera den vänstra kniven på den högra motorn och den högra kniven på den vänstra motorn. Byt ut knivarna vartannat år.

 
Storlek på gräsmatta - mer än 1 000m2

Byt ut knivarna i mitten av säsongen; placera den vänstra kniven på den högra motorn och den högra kniven på den vänstra motorn. Byt ut knivarna vid årets slut.