Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Dålig klippkvalitet och skador på gräsmattan. Vad är orsaken till detta?

 

Denna artikel omfattar följande avsnitt:

 
 

För modeller RC, TC, MC

Fråga1 . Är det första klippningen för säsongen eller är gräset mycket högt?

Om Ja – Vi rekommenderar att du inte klipper mer än 1/3 av gräsets gröna del. Ställ in klipphöjden på en högre höjd och sänk den sedan successivt. Låt roboten genomföra en fullständig klippcykel (2-3 dagar), och observera gräsmattan efter att den har avslutats.

Om Nej – Gå vidare till fråga2.

 

Fråga2 . Finns det hjulspår i gräsmattan?

Om Ja – Gå vidare till fråga3.

Om Nej – Gå vidare till fråga4.

 

Fråga3 . Kan framhjulet rotera fritt på sin axel och mot robotens chassi?

Om Ja – Gå vidare till fråga4.

Om Nej – Försök att frigöra hjulet (det kan finnas skräp, lera eller förmultnat gräs som hindrar hjulet att rotera fritt). Gå vidare till fråga4.

Om hjulet inte kan frigöras måste roboten tas till en auktoriserad servicestation för reparation.

 

Fråga4 . Är knivarna slitna eller slöa?

Om Ja – Byt ut knivarna.
Om Nej - Roboten måste tas till en   auktoriserad servicestation.

 
 

För modeller RS, TS, MS

Fråga1 . Är det första klippningen för säsongen eller är gräset mycket högt?

Om Ja – Vi rekommenderar att du inte klipper mer än 1/3 av gräsets gröna del. Ställ in klipphöjden på en högre höjd och sänk den sedan successivt. Låt roboten genomföra en fullständig klippcykel (2-3 dagar), och observera gräsmattan efter att den har avslutats.

Om Nej – Gå vidare till fråga2.

 

Fråga2 . Finns det hjulspår i gräsmattan?

Om Ja – Gå vidare till fråga3.

Om Nej – Gå vidare till fråga4.

 

Fråga3 . Kan framhjulet rotera fritt på sin axel och mot robotens chassi?

Om Ja – Gå vidare till fråga4.

Om Nej – Försök att frigöra hjulet (det kan finnas skräp, lera eller förmultnat gräs som hindrar hjulet att rotera fritt). Gå vidare till fråga4.

Om hjulet inte kan frigöras måste roboten tas till en auktoriserad servicestation för reparation.

 

Fråga4 . Är knivarna slitna eller slöa?

Om Ja – Du kan byta plats på knivarna för att använda den sida som inte
använts än:

Om Nej - Roboten måste tas till en   auktoriserad servicestation.