Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Hur kan jag pausa auto-programmet genom manöverboxen?Du kan pausa det genom att trycka på AV/PÅ-knappen i 3 sekunder, tills ett rött ljus visas.