Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Vad är det minsta avståndet mellan två intilliggande öbildningar?RC/MC-Modell

Håll ett minimiavstånd på 1 m mellan närliggande öbildningar.

1. 2 kablar under samma pegg

2. Kantkabelns placering

3. Kantkabel

4. Minsta avstånd mellan öbildningar: 1 m. Avgränsa i annat fall tillsammans som en öbildning

5. Riktning för installation: Medurs runtom hinder.

RS/MS-Modell

Håll ett minimiavstånd på 1,5 m mellan kablar för närliggande öbildningar.

1. 2 kablar under samma pegg

2. Kantkabelns placering

3. Kantkabel

4. Minsta avstånd mellan öbildningar: 1,5 m. Avgränsa i annat fall tillsammans som en öbildning

5. Riktning för installation: Medurs runtom hinder.