Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Hur skyddar jag min rabatter och träd vid användning av Robomow?

Blomrabatter, dammar, små träd eller liknande kan skyddas genom att skapa “Öbildningar”, avgränsade områden på gräsmattan, där Robomow inte kör in. Om det finns områden där sådana föremål är grupperade tätt intill varandra bör de avgränsas som en kontinuerlig öbildning. Föremål som är lodräta, rigida, och högre än 15 cm, såsom träd, telefon- eller elstolpar, behöver ingen öbildning. Robomow's självgående gräsklippare vänder helt enkelt när den kolliderar med sådana hinder.