Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Jag har en separat zon (gräsmatta) som är avskild från huvudområdet. Hur installerar jag kantkablen så att Robomow kan klippa den zonen?

Om den avskilda zonen inte är ansluten till huvudområdet och Robomow inte kan köra mellan de här zonerna, måste du fastställa och installera den som en avskild zon.
Om en avskild zon är tillräckligt liten så att Robomow kan täcka alla området i ett enda arbetsmoment, välj i så fall en av följande installationer:

1. Om möjligt kan det avskilda området anslutas till huvudområdets kantkabel.

2. Om det alternativet inte är möjligt kan du använda en kantswitch (finns som tillbehör).
Den behöver kanske ha sin egen separata kantkabel.


3. Om den avskilda zonen inte kan klippas i ett enda arbetsmoment ska ytterligare en laddstation (tillbehör) installeras i det avskilda området.