Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Hur slår man på/av Robomow RX?

För att starta Robomow, tryck och håll knappen GO nedtryckt under 2 sekunder tills PÅ/AV-indikatorn tänds.

När du vill stänga av Robomow, tryck och håll in knappen GO under 2 sekunder tills PÅ/AV-indikatorn slocknar.

download__1__Swedish.png

 

Obs: Om stöldskydd är aktiverat (modellerna RX20 Pro/RX20u) måste du låsa upp din Robomow via mobilappen innan den kan stängas av.