Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Kan Robomow klippa olika trädgårdar?Robomow kan hantera nästan alla typer av trädgårdsgräsmattor med en total yta på upp till 3 200 m 2 . Maximal lutning som Robomow kan hantera på gräsmattan är 20 grader (35 %). Robomow kan även hantera också hantera gräsmattor över flera zoner, och du kan använda fjärrkontrollen (finns som tillbehör eller i Robomow-appen) för att manuellt köra och klippa överallt.