Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Kan Robomow klippa en separat yta med gräsmatta?Ja. Du kan använda fjärrkontrollen (tillbehör) eller Robomow-appens fjärrkontrollfunktion för att köra Robomow till andra gräsplättar och klippa dem.