Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Var kan jag få service utförd på min Robomow? Vem utför sådan service?

 Robomow driver ett särskilt centralt kontaktcenter som ger direkt support till alla Robomows kunder. En Robomow-tjänsteoperatör kan identifiera de flesta fel med hjälp av Robomows fjärrdiagnostikverktyg (t.ex. fjärråtkomst via Robomow-appen) och sedan skicka dig en reservdel för enkelt utbyte. På detta sätt minimerar det unika modulkonceptet för Robomows produkter reparationstiden och förbättrar kundtillfredsställelsen.

Om ett visst reparationsärende kräver hantering av en servicetekniker kan din Robomow levereras till närmaste serviceställe eller servicerepresentant. En lista över serviceställen och servicerepresentanter finns på vår hemsida: http://robomow.com/sv-SE/.