Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Hur kan jag skydda Robomow från att stjälas?

Robomow är utrustad med en stöldskyddsfunktion som larmar omgivningen i händelse av oavsiktlig användning eller avlägsnande av gräsklipparen från dess avsedda område. Stöldskyddsfunktionen förhindrar personer från att använda eller köra Robomow om inte giltig PIN-kod anges.

Denna artikel omfattar följande avsnitt:

För RC/MC-modeller
För RS/MS-modeller

 

För RC/MC-modeller

1. Avlägsna gräsklipparen från basstationen

 

2. Håll in knappen INSTÄLLNINGAR i 4 sekunder

 

3. P001 visas. Tryck på höger/vänsterpilarna för att välja P011 och tryck på OK.

4. Tryck på höger/vänsterpilarna för att välja och tryck på OK.

5. Ange en PIN-kod på 4 siffror. Tryck på OK. Ange PIN-koden igen och tryck på OK igen.

 

För RS/MS-modeller

1. Avlägsna gräsklipparen från basstationen

 

2. Följ instruktionerna nedan: