Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Hur laddar Robomow batterierna?När batterikapaciteten är låg börjar Robomow automatiskt söka efter laddstationen. Där laddar den och börjar sedan klippningen igen efter behov.