Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Vad ligger den genomsnittliga elkostnaden på vid användning av Robomow?

 

Denna artikel omfattar följande avsnitt:

 

 

 

 

För modeller RC, TC, MC

Robotgräsklipparen förbrukar ungefär 2 A vid klippning. Om vi tänker oss 100 minuters (1,66 timmars) driftscykel kommer den totala ström som måste matas tillbaka till batterierna vara 1,66h X 2 A ~ 3Ah.

Strömförsörjningen är 2 A utgående, men vi laddar vid 1,5 A, så att fulladda batteriet från "ladda batteriet" till full laddningsstatus tar: 3 Ah / 1,5 A = 2 timmar.

Efter 2 timmars laddning är batterierna fulladdade och roboten håller dem i stabilt tillstånd, för att när som helst starta driften. Detta kräver nästan ingen strömförbrukning.

OBS: Roboten startar nästa drift även om batteriet endast är laddat till 80 %. Detta beror på om den pågående cykeln ännu inte slutförts. I beräkningssyfte antar vi att batterierna fulladdas vid varje laddningscykel.

Laddningsströmförbrukningen mäts genom att anta 2 timmars laddning vid 1,5 A.

Om man antar att det finns 220 VAC i uttaget kommer KW/h att vara 220 x 1,5 = 330 W/h.
För att beräkna laddningskostnader per drift omvandlar vi enheterna till KW/h.

330 W/h = 0,33 KW/h.

För att veta hur mycket en drift skulle kosta i en månatlig elräkning, måste vi multiplicera "KW/h" med "Laddningstid [timmar]" med KW/h kostnad.

Kostnad per drift = KW/h x laddningstid [timmar] x KW/h kostnad

I Israel förekommer olika KW/h kostnader beroende på tid på året (sommar/vinter) och tid på dygnet. Som exempel kan vi göra en genomsnittsberäkning. (Vi kan inte göra en exakt beräkning eftersom ingen vet exakt när roboten befinner sig i laddningsläge.)

Låt oss till exempel anta 15 eurocent för en KW/h. Då blir beräkningen:

0,33 x 2 x 0,15 = 0,1 euro per klippdrift.

 

 

 

 

För modeller RS, TS, MS

Roboten förbrukar ungefär 3 Ampere under klippning. Om vi tänker oss 100 minuters (1,66 timmars) driftscykel kommer den totala ström som måste matas tillbaka till batterierna vara 1,66h X 3 A, vilket är lika med 5Ah.

Strömförsörjningen är 2,7 A utgående, så för att fulladda batteriet från "ladda batteriet" till full laddningsstatus tar:

5 Ah / 2,7A = 1,85 timmar.

Efter 1,85 timmars laddning är batterierna fulladdade och roboten håller dem i stabilt tillstånd, för att när som helst starta driften. Detta kräver nästan ingen strömförbrukning.

OBS: Roboten startar nästa drift även om batteriet endast är laddat till 80 %. Detta beror på om den pågående cykeln ännu inte slutförts. I beräkningssyfte antar vi att batterierna fulladdas vid varje laddningscykel.

Laddningsströmförbrukningen mäts genom att anta 1,85 timmars laddning vid 2,7 A.

Om man antar att det finns 220 VAC i uttaget kommer KW/h att vara 220 x 2,7 = 594 W/h.
För att beräkna laddningskostnader per drift omvandlar vi enheterna till KW/h.

594 W/h = 0,594 KW/h.

För att veta hur mycket en drift skulle kosta i en månatlig elräkning, måste vi multiplicera "KW/h" med "Laddningstid [timmar]" x KW/h kostnad.

Kostnad per drift = KW/h x laddningstid [timmar] x KW/h kostnad

I Israel förekommer olika KW/h kostnader beroende på tid på året (sommar/vinter) och tid på dygnet. Som exempel kan vi göra en genomsnittsberäkning. (Vi kan inte göra en exakt beräkning eftersom ingen vet exakt när roboten befinner sig i laddningsläge.)

Låt oss till exempel anta 15 eurocent för en KW/h. Då blir beräkningen:

0,594 x 1,85 x 0,15 = 0,16 euro per klippdrift.