Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Hur upptäcker Robomow föremål och hinder på gräsmattan?Robomow upptäcker när det finns ett hinder i dess väg under drift. När gräsklipparen kolliderar med ett hinder kommer gräsklipparen omedelbart stoppa knivens rotation samt stoppa rörelse i den riktningen och backa iväg ifrån hindret. Föremål som är lodräta, rigida, och högre än 15 cm behöver inte skyddas eller avlägsnas från gräsmattan. Robomow vänder när den kolliderar med sådana hinder.