Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Vilka är batteriikonens statusar? (relevant för modeller RC/MC)

LED-batteriindikatorerna är enligt följande:

  • Konstant rött sken – ladda batteriet.
  • Blinkar grönt – Batteriet laddas.
  • Konstant grönt sken – batteriet är fulladdat.
  • Röd/gul blinkar – Batteriet är tomt/På/Av knappen var inställd till På med roboten är i laddstationen.