Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Vad är det minsta avståndet mellan öbildning och kantkabel?

RC/MC-Modell

Minsta avstånd mellan öbildning och kantkabel bör vara 1 meter.

  • Kantkabelns minsta avstånd från det skyddade området bör vara 28 cm.
  • Om du behöver skydda ett tunt föremål, fastställ då öbildningens minsta radie till 35 cm.

RS/MS-Modell

Minsta avstånd mellan öbildning och kantkabel bör vara 1,5 m.

  • Kantkabelns minsta avstånd från det skyddade området bör vara 32 cm.
  • Om du behöver skydda ett tunt föremål, fastställ då öbildningens minsta radie till 45 cm.