Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Hur ska jag installera kantkabeln i närheten av en simbassäng/ett vattendrag?

RC/MC-Modell

Om arbetsområdet angränsar till swimmingpool, vattendrag, sluttning vars lutning överstiger 10 procent, stup högre än 50 cm eller en allmän väg, då måste kantkabeln kompletteras med ett staket eller liknande. Höjden måste då vara åtminstone 15 cm. Detta hindrar under alla omständigheter gräsklipparen från att hamna utanför arbetsområdet.

Om en sådan barriär finns, kan du lägga kantkabeln 28 cm från barriären.

Om inget staket eller liknande finns, sätt då ut kantkabeln på ett minsta avstånd på 1,2 m från vattnet.

RS/MS-Modell

Om arbetsområdet angränsar till swimmingpool, vattendrag, sluttning vars lutning överstiger 10 procent, stup högre än 50 cm eller en allmän väg, då måste kantkabeln kompletteras med ett staket eller liknande. Höjden måste då vara åtminstone 15 cm. Detta hindrar under alla omständigheter gräsklipparen från att hamna utanför arbetsområdet.

Om sådant hinder finns kan du lägga kantkabeln 40 cm från det.

Om inget staket eller liknande finns, sätt då ut kantkabeln på ett minsta avstånd på 1,2 m från vattnet.