Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Vilka typer av gräsmattor kan Robomow klippa?

 

Robomow kan hantera nästan alla typer av trädgårdsgräsmattor med en total yta på upp till 3 500 m2. Maximal lutning som Robomow kan hantera på gräsmattan är 20 grader (35 %). Robomow kan även hantera gräsmattor över flera zoner, och du kan använda fjärrkontrollen (finns som tillbehör eller i Robomow-appen) för att manuellt köra och klippa överallt.