Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

(E5) Meddelande om kontroll av knivar/klipphöjd

 

Denna artikel omfattar följande avsnitt:

 
 

För modeller RC, TC, MC

Fråga1 . Är det första klippningen för säsongen eller är gräset mycket hög?

Om Ja – Höj klipphöjden och låt roboten klippa en hel cykel (2-3 dagar).

Om Nej – Gå vidare till fråga2.

 

Fråga2 . VARNING : Slå Av säkerhetsbrytaren och ta bort robotklippare från laddstationen. Kontrollera noga om klippknivarna roterar fritt. Se bilden till höger.

Kontrollera att klippdäcket är rent från förmultnat gräs och att kniven kan rotera fritt?

Om Ja – Gå vidare till fråga3.

Om Nej – Rengör klippdäcket och gå vidare till fråga3.

 
 

Fråga3 . Placera roboten på en plats där gräset inte är så högt. Se till att klipphöjden är i sitt maximala läge. Skicka iväg roboten att klippa. Stannar roboten och visar ett felmeddelande?

Om Ja – Kontakta hjälplinjen för vidare analys

Om Nej – Låt roboten arbeta. Minska gradvis ner klipphöjden.

 
 

För modeller RS, TS, MS

Fråga1 . Är det första klippningen för säsongen eller är gräset mycket hög?

Om Ja – Höj klipphöjden och låt roboten klippa en hel cykel (2-3 dagar).

Om Nej – Gå vidare till fråga2.

 
 

Fråga2 . VARNING: Slå Av säkerhetsbrytaren och ta bort roboten från laddstationen. Kontrollera noga om klippknivarna roterar fritt. Se bilden till höger.

Kontrollera att klippdäcket är rent från förmultnat gräs och att knivarna kan rotera fritt?

Om Ja – Gå vidare till fråga3.

Om Nej – Rengör klippdäcket och gå vidare till fråga3.

 

Fråga3 . Placera roboten på en plats där gräset inte är så högt. Se till att

klipphöjden är i sitt maximala läge. Skicka iväg roboten att klippa. Stannar
roboten och visar ett felmeddelande?

Om Ja – Kontakta hjälplinjen för vidare analys

Om Nej – Låt roboten arbeta. Minska gradvis ner klipphöjden.