Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Hur justerar jag klipphöjden i Robomow?

Denna artikel omfattar följande avsnitt:

För RC/MC-moddeler
För RS/MS-modeller

 

För RC/MC-modeller

Knivens klipphöjd: 15 – 60 mm

För att justera bladets klipphöjd, gör följande:

VARNING! STÄNG ALLTID AV SÄKERHETSBRYTAREN INNAN DU JUSTERAR KLIPPHÖJDEN!

          

  • Lyft upp framsidan av gräsklipparen
  • Vrid vredet medan du trycker det nedåt
  • För att sänka klipphöjden vrider du medurs.
  • Klipphöjden visas på gräsklipparens sida

 

 

För RS/MS-modeller

Knivens klipphöjd: 20 – 80 mm (0.8 - 3 tum)

För att justera bladets klipphöjd, gör följande:

VARNING! STÄNG ALLTID AV SÄKERHETSBRYTAREN INNAN DU JUSTERAR KLIPPHÖJDEN!

  • Lyft dörrpanelen högst upp på gräsklipparen
  • Vrid vredet (A) medan du trycker det nedåt
  • För att öka klipphöjden, vrid moturs
  • För att sänka klipphöjden, vrid medurs
  • Klipphöjden (B) visas till vänster om vredet (A)