Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Hur kan jag avbryta engångsinstallationen?Med RC-modeller , om du vill avbryta installationsprocessen, håll STOPP-knappen nedtryckt under 3 sekunder.

Med RS-modeller , tryck helt enkelt på STOPP-knappen. Det kommer upp en fråga på skärmen om du vill avbryta installationen. Bläddra för att markera ditt val.