Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Vad är SmartMow-läget?

SmartMow-funktionen ger effektivare gräsklippning med jämna och oavbrutna vändningar vid gräsmattans kanter.