Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Vad är Robomows regnsensor och hur fungerar den?Regnsensorn är en maskinvaruenhet installerad på Robomows gräsklipparkropp. Den kan känna av regniga eller mycket fuktiga betingelser. Känsligheten hos regnsensorn kan justeras i Robomows inställningar. I det fall regniga eller mycket fuktiga förhållanden upptäcks av regnsensorn signalerar den till Robomow att stoppa aktuell drift och börja söka efter laddstationen. Om regn upptäcks medan Robomow befinner sig i laddstationen och automatisk drift är på väg att börja, så visas ett meddelande om att regn upptäckts, och den automatiska driften återupptas 30 minuter efter det att regn inte längre känns av regnsensorn.