Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Är det möjligt att lämna Robomow i laddstationen för laddning under vintern?
Denna artikel omfattar följande avsnitt:

För modeller RC, TC, MC
För modeller RS, TS, MS

För modeller RC, TC, MC

Ja. Under lågsäsong, t.ex. vintermånaderna, måste man ladda batteriet fullständigt i laddstationen tills batteriindikatorn är grön och lyser konstant. Observera att säkerhetsbrytaren ska vara i läget ‘På’ under laddning.

För modeller RS, TS, MS

Ja. Under lågsäsong, t.ex. vintermånaderna, måste man ladda batteriet fullständigt i laddstationen tills batteriindikatorn är full. Observera att säkerhetsbrytaren ska vara i läget ‘På’ under laddning.