Hjelpesenter Skriv inn spørsmålet ditt eller velg en kategori
for å finne hjelpen du trenger

Opererer RoboVision på natten / når det er mørkt?

Hvis RoboVision er satt til PÅ, vil klipperen ikke starte en automatisk operasjon hvis det er mørkt.