Hjelpesenter Skriv inn spørsmålet ditt eller velg en kategori
for å finne hjelpen du trenger

Hva betyr 'Robot irritert' meldingen?

Hvis klipperen detekterer gjentatte forstyrrelser på kort tid vil klippemotorene stoppe og klipperen kjører tilbake til basestasjonen. Når klipperen står i basestasjonen, vil meldingen 'Robot irritert' vises. 

Robomow vil gjenoppta operasjonen etter 2 timer, hvis batteriet er fullt og tiden er innenfor den definerte 'aktive tiden'.