Hjelpesenter Skriv inn spørsmålet ditt eller velg en kategori
for å finne hjelpen du trenger

Roboten stanser med en «Eksterne forstyrrelser» (E2)-melding

 

Q1 – Har naboen din en robotisert plenklipper, er et hundegjerde installert, eller er der en strømledning i området?

Hvis Ja – Skru av strømkilden som forstyrres av Robomow, og kjøre roboten i det angitte området for å observere om roboten fungerer som den skal.

I tilfelle naboplen, sørg for at avstanden til ledningsinstallasjonen er over 4 meter.

Hvis Nei – For å fortsette observasjonen se artikkelen, Roboten stanser med en «Står fast»-melding.