Hjelpesenter Skriv inn spørsmålet ditt eller velg en kategori
for å finne hjelpen du trenger

Hvordan restarter jeg prosedyren for engangsinstallasjonen?

 

RC-/MC-modell :

For å starte engangsinstallasjonen på nytt trykker du og holder pilstastene STOPP + innstilling + venstre inne samtidig i minst 4 sekunder. Dette starter fabrikkinnstillinger («ute av boksen»-innstillinger).

 

*Klipper- og pleninnstillinger vil slettes

 

 

RS-/MS-modell:
For å starte engangsinstallasjonen på nytt trykker du og holder pilstastene STOPP + innstilling + venstre inne samtidig i minst 4 sekunder. Dette starter fabrikkinnstillinger («ute av boksen»-innstillinger).

*Klipper- og pleninnstillinger vil slettes