Hjelpesenter Skriv inn spørsmålet ditt eller velg en kategori
for å finne hjelpen du trenger

Hvordan kan jeg deaktivere/aktivere lyden i strømboksen?Deaktiver:
Du kan deaktivere lyden ved å trykke på PÅ/AV-knappen i 6 sekunder til alle LED-lysene blinker.

Aktiver:
Du kan aktivere lyden ved å trykke på PÅ/AV-knappen i 6 sekunder til du hører et pip, noe som indikerer at lydinnstillingene ble endret.