Hjelpesenter Skriv inn spørsmålet ditt eller velg en kategori
for å finne hjelpen du trenger

Hvor mange mobile enheter kan være koblet til en klipper samtidig?Selv om flere enheter kan være registrert med samme klipper (ved å bruke samme e-post og passord på alle), kan kun en mobil enhet være koblet til klipperen på ethvert tidspunkt. Dette er fordi BLE-tilkoblingen er en en-til-en-tilkobling.