Hjelpesenter Skriv inn spørsmålet ditt eller velg en kategori
for å finne hjelpen du trenger

Roboten går ikke inn på ladestasjonen slik den skal.

 

Vi vil at du kun skal måtte gjennomgå trinnene som er relevante for din situasjon, og det er derfor nødvendig å utføre en kort test før du begynner å følge instruksjonene nedenfor.

Ladestasjonstest: Plasser robotklipperen omtrent 3 meter unna ladestasjonen og velg «Gå til base».

Gå til base i C-modeller:
Trykk på «Hjem»-knappen.

Gå til base i S-modeller:
Trykk «Kjør»-knappen og velg hus-ikonet ved å bla nedover med pilene, trykk på «Kjør» for å bekrefte.

 

Klipperen vil kjøre på den sentrerte ledningen. Følg klipperen og sjekk hvordan den kjører inn i ladestasjonen.

Hvis den mislykkes i å koble seg ordentlig til vil «Dokkingtesten=mislykkes», og hvis den dokker uten problemer «Dokkingtesten=lykkes».

Det anbefales å gjenta denne testen 3 ganger for å sørge for at robotens atferd er regelmessig.

Nå kan du gå til tabellen under å velge passende situasjon for din Robomow:

Robomow-modell

Ladestasjoninstallasjon

Hvor er klipperen når den stanser?

Dokkingtest

Situasjon nummer

Trinn å gjennomgå

RC/MC

Innenfor plenen – på ledning

Hovedsone

MISLYKKET

01

1, 2, 3, 8, 9, 13

VELLYKKET

02

10, 11, 14

Delsone

MISLYKKET

03

1, 2, 3, 8, 13

VELLYKKET

04

10, 11, 12

Eksternt ved et hjørne

Hovedsone

MISLYKKET

05

1, 2, 4, 8, 13

VELLYKKET

06

10, 11, 14

Delsone

MISLYKKET

07

1, 2, 8, 13

VELLYKKET

08

10, 12

Ekstern utenfor
plenen

Hovedsone

MISLYKKET

09

1, 2, 5, 6, 7, 8, 13

VELLYKKET

10

10, 11, 14

Delsone

MISLYKKET

11

1, 2, 8, 13

VELLYKKET

12

10, 11, 12

RS/MS

Innenfor plenen – på ledning

Hovedsone

MISLYKKET

13

1, 2, 8,

VELLYKKET

14

10,

Delsone

MISLYKKET

15

1, 2, 8, 15

VELLYKKET

16

10, 12

 
 

1. Årsak – høydeforskjell ved inngangen til stasjonen.

Løsning – Fyll på litt jord for å flate ut plenen frem til ladestasjonen for å gjøre god innkjøring mulig.

 

2. Årsak – Gjørme, skitt eller blader som er fast i robotens forhjul, og hever fronten av roboten og hindrer den fra å kjøre inn i ladestasjonen.

Løsning – Rengjør forhjulet og sørg for at det kan snu seg fritt om sin egen akse.

 

3. Årsak (ved ledningsinnstilling) – Ladestasjonen er plassert for nært hjørnet på plenen eller en kurvet linje.

Løsning – Flytt ladestasjonen slik at den ikke står innen 30 cm fra et hjørne. Sørg for at ladestasjonen er plassert langs en relativt rett del av kanten og ikke langs en kurve.

 
 

4. Årsak (ved hjørneinnstilling) – Roboten er ikke på linje med ladekontakten når den kjører inn i ladestasjonen.

Løsning – Sørg for at ledning og ladestasjon er stilt inn i henhold til målene som vises på tegningen til høyre. Se animasjonen som viser hvordan man stiller inn en ladestasjon ved et hjørne. Sørg for at ladestasjonen er plassert litt til høyre, for å tillate at klipperen går lett inn i ladestasjonen.

 
 

5. Årsak (ekstern innstilling) – Robot mislyktes i kjøre inn i passasjen til ladestasjonen.

Løsning – Bekreft at ruten mellom plenen og området utenfor er jevn, uten høydeforskjeller, slik at Robomow ikke setter seg fast, og enkelt følger ledningen.

 
 

6. Årsak (ekstern innstilling) – Roboten sklir og setter seg fast på vei fra plenen til ladestasjonen.

Løsning – Underlaget mellom plenen og ladestasjonen bør være hard (som for eksempel et fortau eller fast underlag) og ikke sandete eller steinete, slik at Robomow ikke vil skli eller sette seg fast på den.

 

7. Årsak (ekstern innstilling) – Roboten kjører langs ruten som leder til ladestasjonen, men stiller seg ikke på linje med ladepinnene.

Løsning – Sørg for at ledning og ladestasjon er stilt opp i henhold til målingene som vises på tegningen til høyre. Se animasjonen som viser hvordan man stiller inn en ladestasjon ved et hjørne. Sørg for at ladestasjonen er plassert litt til høyre, for å tillate at klipperen går lett inn i ladestasjonen

 
 

8. Årsak – Ladestasjon er plassert i en sideskråning og ikke på et relativt flatt underlag.

Løsning – Flytt ladestasjonen til et relativt flatt underlag.

 

9. Årsak – Ledningen under basestasjonen er ikke stram nok, og ikke plassert midt i stasjonen.

Løsning – Kontroller at ledningen under ladestasjonen er rett, stram og sentrert under ladestasjonen.

 
 

10. Årsak – Hindringer, kantøy eller smale områder nært plenkanten hindrer klipperen i å fullføre innkjørselen langs ledningen i «følg nært ledning»-modus mot ladestasjonen.

Løsning – Juster installasjonen eller endre ladestasjonplassering for å forhindre dette problemet.

 

11. Årsak – Roboten registrerer ladestasjon via Bluetooth (ved punkt A), men ikke før den kjører inn i stasjonen (se eksempel i tegningen under). Dette kan føre til at klipperen begynner å følge ledningen sentrert mot en delsone og deretter ikke når stasjonen, da den kjører i «følg nært ledning»-modus inne i delsonen.

Løsning – Endre plassering av ladestasjonen slik at den er nært den trange passasjen som leder til en ny sone av plenen.

 
 

12 . Årsak – Klipperen fungerer i delsone når «følg nært ledning»-modus er på, men passasjen/området som kobler delsoner til hovedsonen er for smal og roboten kan ikke bevege seg mellom dem ved slutten av operasjonen.

Løsning – Skru av «følg nært ledning»-modus for delsonen eller reduser maks. «følg nært ledning-avstanden» for delsonen, slik at den lar klipperen passere mellom sonene.

 

13. Årsak – Roboten er ikke på linje med ladekontaktene når den når ladestasjonen.

Løsning – Hvis ladestasjonen ikke har den mekaniske veiledningen til å lede roboten til ladekontaktene, må du kontakte en serviceleverandør (delenummer SPP7019A).

 
 

14. Årsak (C-modeller) – Roboten passerer nær ladestasjonen «følg nært ledning»-modus og gjenkjenner ikke ladestasjonen. Det kan være at det ikke er noen Bluetooth-kommunikasjon mellom klipperen og ladestasjonen.

Løsning

Q1. Begynn med å sjekke BLE-kommunikasjonen mellom smarttelefonen og roboten.

Last ned applikasjonene under fra iTunes eller Google Play Store.

For IOS :
last ned «Light Blue»-appen, som vist på bildet under.

 

For Android :
last ned «nRF UART v2.0»-appen, som vist på bildet under.

 

Hvis BLE på roboten fungerer som den skal, vil roboten vises på appen som Moxxxx (der xxxx er de 4 siste sifrene i robotens serienummer). Hvis for eksempel robotens serienummer er RC14131580004, kan du se «Mo0004».

Hvis roboten vises på listen, gå til Q2.

Hvis Nei – sørg for at bluetooth er på via servicemenyen ved å trykke på hjem + innstillinger i 3 sekunder (du må ha mottatt en kode fra en kundeservicerepresentant), gå inn på P264-skjermen. Still P260 og P261 til JA og trykk på «OK»-knappen for å bekrefte. Tilbakestill roboten ved å trykke på OK-knappen i 3 sekunder. Sjekk igjen hvis roboten vises i listen, i henhold til Q1. Hvis ikke må hovedbrettet erstattes.

 

Q2. Sjekk BLE-kommunikasjon mellom robot og ladestasjon.
– Plasser roboten innenfor en radius på 1 meter fra ladestasjonen.

– Åpne servicemenyen ved å trykke på hjem + innstillinger i 3 sekunder (du må ha mottatt en kode fra en kundeservicerepresentant), gå inn på P255. Velg «BASE» og trykk «OK» for bekrefte.

LYKTES eller MISLYKTES vil vises.

Lyktes – Gå til Q3.

Mislyktes – Erstatt MBLE-kortet på ladestasjonen.

 
 

Q3. Sjekk BLE-kommunikasjon via servicemenyen ved å trykke på hjem + innstillinger i 3 sekunder, og gå inn på P404.

Hvis testen er vellykket – vil du høre pipelyder, og «0002» vises på skjermen.

Hvis testen mislykkes – vil du ikke høre pipelyder, and «0000» vil vises på skjermen.  Erstatt MBLE-kortet på ladestasjonen.