Hjelpesenter Skriv inn spørsmålet ditt eller velg en kategori
for å finne hjelpen du trenger

Hvordan endrer jeg grunnleggende innstillinger i Robomow? For RC/RX-modell‎‏er

For RC-modeller

 

De grunnleggende innstillingene er de vanligste menyvalgene som endres av brukeren. Hver av de grunnleggende innstillingene har et symbol på klipperen som lyser for å indikere det valgte menyalternativet.

For å endre de grunnleggende innstillingene, trykk på knappen for «Innstillinger».

Hvert trykk på knappen for Innstillinger vil bevege seg mellom følgende 4 menyvalg:

 

Dag og tid

Stiller inn nåværende dag og tid.

 

Klippetimer (%) (intensitet)

Øker/senker antall driftstimer (i %) nødvendig for å dekke plenens størrelse.

 

Inaktiv tid

Stiller inn tider hvor klipperen vil være inaktiv. Inaktive driftstider kan stilles inn for spesifikke ukedager og for spesifikke timer på døgnet for alle ukedager.

 

Område

Oppdater størrelsen på plenen hvis den blir endret.

 

RX-modeller:

Den eneste innstillingen som er tilgjengelig via gressklipperens panel er barnesikring. Alle andre innstillinger er tilgjengelig via mobilappen (unntatt RX12u).