Hjelpesenter Skriv inn spørsmålet ditt eller velg en kategori
for å finne hjelpen du trenger

Hvilke sikkerhetsfunksjoner har Robomow?Barnesikring: Barnesikringen hindrer utiltenkt bruk av Robomow® forårsaket av et tilfeldig trykk på en av knappene. Kun å trykke på to av knappene i en bestemt rekkefølge vil starte driften.

Tyverisikringssystem/deaktiveringsenhet: Tyverisikringssystemet gir brukeren en deaktiveringsfunksjon som hindrer andre fra å bruke eller kjøre Robomow med mindre de har en gyldig kode. Du vil bli bedt om å taste inn en firesifret kode du selv har valgt og som du kan bruke som din personlige sikkerhetskode.

Løftesensor: Hvis klipperen heves fra bakken mens knivbladet er i drift vil bladet slutte å rotere umiddelbart.

Tiltesensor: Hvis klipperen tiltes opp mot en vertikal posisjon vil bladet stanse umiddelbart.

Hindringssensor: Robomow registrerer hindringer i veien under drift. Når klipperen kolliderer med en hindring, vil klipperen stoppe roteringen av bladet øyeblikkelig, og deretter avbryte bevegelse i denne retningen, og reversere seg selv vekk fra hindringen.

Nødstoppknapp: Ved å trykke på STOPP-knappen når som helst mens klipperen er i drift vil klipperen og bladet stanse umiddelbart.

Sikkerhetsbryter: Ved å skru sikkerhetsbryteren av vil enhver drift av Robomow stanses. Du må skru den av før du løfter Robomow og før vedlikehold utføres.

Forseglede batterier: Batteriene som følger med Robomow er fullstendig forseglede og vil ikke lekke noen typer væske uansett posisjon.

Ladestasjon/kantbryter og kantledning: Robomow fungerer ikke uten at en kantledning er installert og aktivert gjennom ladestasjonen/kantbryteren. Hvis kantsenderen er skrudd av eller slutter å fungere vil Robomow slutte å klippe.