Hjelpesenter Skriv inn spørsmålet ditt eller velg en kategori
for å finne hjelpen du trenger

Hvordan aktiverer/deaktiverer jeg barnesikringen?

RC-/MC-modell :
Barnesikringsfunksjonen låser knappene for å hindre utilsiktet bruk, spesielt med tanke på barn. Hvis barnesikringen er skrudd på (meny p010), må du først trykke på én av driftsmodusknappene og deretter OK-knappen for bekreftelse før du kan bruke klipperen.

RS-/MS-modell:
Barnesikringsfunksjonen låser knappene for å hindre utilsiktet bruk, spesielt med tanke på barn. For å slå på denne funksjonen, skru barnesikringen på (under menyen for klipperinnstillinger). Når barnesikringen er skrudd på, vises tastelåsen.

For å oppheve tastelåsen midlertidig:

Trykk på  og deretter  

* Tastene vil låses igjen etter 30 min uten brukeraktivitet.