Hjelpesenter Skriv inn spørsmålet ditt eller velg en kategori
for å finne hjelpen du trenger

Roboten stanser med meldingen «Står fast».

 

Denne artikkelen inneholder følgende avsnitt:

 
 

(E1) For RC-, TC-, og MC-modeller

Q1 – Er det tegn på hjulutgraving på plenen?

Hvis Ja – Gå til Q2.

Hvis Nei – Gå til Q3.

 

Q2 – Tillater plenruten jevn manøvrering? (Hull, bakker, gjørme, høyt gress). Se tabellen under for korrigerende handlinger:

Hvis Ja – Gå til Q3.

Hvis Nei – Fikse ruten og sjekk om dette løste problemet. Hvis feilen oppstår igjen like etter at roboten glir litt (grunnet gjørme), øk glifølsomheten med 1 trinn.

Service > P238. Gå til Q3

 

Q3 – Kan forhjulet rotere fritt på akselen sin, og mot robotens kabinett?

Hvis Ja – Gå til Q4.

Hvis Nei – Prøv å frigjøre hjulet (det kan være rester, gjørme eller gressklumper som hindrer hjulet fra å rotere fritt).
Hvis hjulet ikke kan frigjøres, må roboten tas til en autorisert servicestasjon for reparasjon

 

Q4 – Send roboten til å jobbe inne på plenen, der den har minst 5 meter den kan kjøre fremover uten å treffe på en hindring eller en ledning.

Kjører roboten i en rett linje i over 2 meter uten å endre retning?

Hvis Ja – Gå til Q5.

Hvis Nei – Åpne atferdsskjermen (Service --> P126), og se på verdi 2, «siste avsluttede hendelse». Tabellen under beskrives verdier som kan sees. Registrer verdien som vises når roboten jobber, og handle i samsvar med funnet.

Jobbe med spesialskjerm:

Når ønsket spesialskjermmeny er valgt, trykk på  -knappen for å bytte mellom brukermenyer og spesialskjermen som ble valgt. Send roboten for å jobbe i Skanne-modus ved å trykke på  knappen, og deretter trykker på  -knappen for å gå tilbake til atferdsskjermen, for å observere mens roboten klipper.

Sjekk verdi 2 (øvre linje, andre verdi fra venstre). Når roboten endrer retning når den ikke skal det (midt på plenen), se på verdi 2 som vises på skjermen og finn nummeret i tabellen under. Sjekk nummeret i tabellen under.

Nummer

Indikerer

Når vil det skje?

Hva skal jeg gjøre nå?

0

Ingen.

Ingen registrering.

Ingenting.

4

Avstand

Dette skjer når roboten kjører fremover 250 meter uten å nå en ledning eller et hinder (støtfangerhendelse).

Sjekk med kunden at robotmodellen er egnet for plenstørrelsen.

6

Ledning

Roboten registrerer en ledning.

Sjekk med kunden om det faktisk er en ledning der, eller om det var en falsk registrering.

7

Støtfanger

Roboten registrerer en støtfanger.

Sjekk med kunden om roboten faktisk støtte på en hindring, eller om det var en falsk registrering.

8

Forhjul faller ned

Roboten registrerer en hendelse der forhjulet faller ned.

Sjekk med kunden om roboten faktisk er fast et sted der forhjulet har falt ned i et hull i plenen.

9

Forhjulsglidning

Roboten registrerer en forhjulsglidningshendelse.

Sjekk med kunden hvis forhjulet roterer fritt på akselen sin og mot robotens kabinett.

 

10

Kjøre over strøm

Dette skjer hvis ett av kjørehjulene står ovenfor høy strøm.

Legg merke til at det ikke er noen synlig årsak til at kjørehjulet roterer i friksjon. Hvis ingenting ble funnet, kjør en driftstest og handle i samsvar med testresultater.

11

Skråning

Når roboten kjører i en skråning over 20 grader eller 35 %.

Robomow er ikke designet for å jobbe på overflater med skråninger på over 20 grader.

12

Robot fast

Når roboten når ledningen mens den klipper, stanser den og kjører tilbake til plenen. Hvis roboten ikke kjører tilbake til plenen, vil den stanse med denne feilen.

Sjekk følgende:

1. Ledning er festet ordentlig til bakken.

2. Sørg for at kantledningen er installert på flat bakke (ikke over 6° eller 10 %).

13

Enden av kanten

når roboten fullfører kantdriften, uansett årsak

 

14

Mistet ledning

Dette skjer hvis roboten mister ledningssignalet. Sørg for at hovedstrømmen alltid var på.

Hvis det ikke var et strømbrudd, må strømboksen og ladestasjonen tas til en autorisert servicestasjon for videre analyse.

15

Ladestasjonsregistrering

Roboten registrer en ladestasjon i nærheten.

Sjekk med kunden om det faktisk finnes en ladestasjon innenfor en radius på 2 meter.

 

Q5 – Kjør roboten og observer den i ca. 30 minutter. La du merke til unormal atferd under drift? (Endret retning midt på plenen, foroverkjøring avbrutt uten synlig grunn, osv.)

Hvis Ja – Roboten må tas til en autorisert servicestasjon for reparasjon.
Hvis Nei – La roboten fortsette å jobbe, og om det skjer igjen, kontakt direktelinjen for videre analyse.

 
 
 

For RS-, TS-, og MS-modeller

Q1 – Er det tegn på hjulutgraving på plenen?

Hvis Ja – Gå til Q2.

Hvis Nei – Gå til Q3.

 

Q2 – Tillater plenruten jevn manøvrering? (Hull, bakker, gjørme, høyt gress). Se tabellen under for korrigerende handlinger:

Hvis Ja – Gå til Q3.

Hvis Nei – Fikse ruten og sjekk om dette løste problemet. Hvis feilen oppstår igjen like etter at roboten glir litt (grunnet gjørme), øk glifølsomheten med 1 trinn. Gå til Service > Innstillinger > Glidning > Følsomhet.
Gå til Q3.

 

Q3 – Kan forhjulet rotere fritt på akselen sin, og mot robotens kabinett?

Hvis Ja – Gå til Q4.

Hvis Nei – Prøv å frigjøre hjulet (det kan være rester, gjørme eller gressklumper som hindrer hjulet fra å rotere fritt).
Hvis hjulet ikke kan frigjøres, må roboten tas til en autorisert servicestasjon for reparasjon.

 

Q4 – Send roboten til å jobbe inne på plenen, der den har minst 5 meter den kan kjøre fremover uten å treffe på en hindring eller en ledning.

Kjører roboten i en rett linje i over 2 meter uten å endre retning?

Hvis Ja – Gå til Q5.

Hvis Nei – Åpne atferdsskjermmenyen: Service > P122

(Service > Informasjon > Spesialskjerm > Atferdsskjerm), og se på verdi 2, «siste avsluttede hendelse». Tabellen under beskriver verdiene som kan sees. Registrer verdien som vises når roboten jobber, og handle i samsvar med funnene.

Jobbe med spesialskjerm:

Når ønsket spesialskjermmeny er valgt, trykk på -knappen for å bytte mellom brukermenyer og spesialskjermen som ble valgt. Send roboten for å jobbe i Skanne-modus (hoppe over kanten), og trykk igjen på -knappen for å gå tilbake til atferdsskjermen, for å observere mens roboten klipper.

Sjekk verdi 2 (øvre linje, andre verdi fra venstre). Når roboten endrer retning når den ikke skal det (midt på plenen), se på verdi 2 som vises på skjermen og finn nummeret i tabellen under. Sjekk nummeret i tabellen under.

Nummer

Indikerer

Når vil det skje?

Hva skal jeg gjøre nå?

0

Ingen.

Ingen registrering.

Ingenting.

4

Avstand

Dette skjer når roboten kjører fremover 250 meter uten å nå en ledning eller et hinder (støtfangerhendelse).

Sjekk med kunden at robotmodellen er egnet for plenstørrelsen.

6

Ledning

Roboten registrerer en ledning.

Sjekk med kunden om det faktisk er en ledning der, eller om det var en falsk registrering.

7

Støtfanger

Roboten registrerer en støtfanger.

Sjekk med kunden om roboten faktisk støtte på en hindring, eller om det var en falsk registrering.

8

Forhjul faller ned

Roboten registrerer en hendelse der forhjulet faller ned.

Sjekk med kunden om roboten faktisk er fast et sted der forhjulet har falt ned i et hull i plenen.

9

Forhjulsglidning

Roboten registrerer en forhjulsglidningshendelse.

Sjekk med kunden hvis forhjulet roterer fritt på akselen sin og mot robotens kabinett.

10

Kjøre over strøm

Dette skjer hvis ett av kjørehjulene står ovenfor høy strøm.

Legg merke til at det ikke er noen synlig årsak til at kjørehjulet roterer i friksjon. Hvis ingenting ble funnet, kjør en driftstest og handle i samsvar med testresultater.

11

Skråning

Når roboten kjører i en skråning over 20 grader eller 35 %.

Robomow er ikke designet for å jobbe på overflater med skråninger på over 20 grader.

12

Robot fast

Når roboten når ledningen mens den klipper, stanser den og kjører tilbake til plenen. Hvis roboten ikke kjører tilbake til plenen, vil den stanse med denne feilen.

Sjekk følgende:

1. Ledning er festet ordentlig i bakken.

2. Sørg for at kantledningen er installert på flat bakke (ikke over 6° eller 10 %).

13

Enden av kanten

Når roboten fullfører kantdriften av uansett grunn.

 

14

Mistet ledning

Dette skjer hvis roboten mister ledningssignalet. Sørg for at hovedstrømmen alltid var på.

Hvis det ikke var et strømbrudd, må strømboksen og ladestasjonen tas til en autorisert servicestasjon for videre analyse.

15

Ladestasjonsregistrering

Roboten registrer en ladestasjon i nærheten.

Sjekk med kunden om det faktisk finnes en ladestasjon innenfor en radius på 2 meter.

 

Q5 – Kjør roboten og observer den i ca. 30 minutter. La du merke til unormal atferd under drift? (Endret retning midt på plenen, foroverkjøring avbrutt uten synlig grunn, osv.)

Hvis Ja – Roboten må tas til en autorisert servicestasjon for reparasjon.
Hvis Nei – La roboten fortsette å jobbe, og om det skjer igjen, kontakt direktelinjen for videre analyse.