Hjelpesenter Skriv inn spørsmålet ditt eller velg en kategori
for å finne hjelpen du trenger

Robomow stanser uten melding/våkner ikke. Hva kan være grunnen?

 

Denne artikkelen inneholder følgende avsnitt:

 
 

For RC-, TC-, og MC-modeller

Q1 . Har dette skjedd mer enn en gang?

Hvis Ja – Gå til Q2.

Hvis Nei – La robotklipperen fortsette å jobbe, og om det skjer igjen, kontakt direktelinjen for videre analyse i samsvar med dette kapittelet.

Q2 . Sørg for at systembryter er «PÅ», trykk deretter på <Ok>-knappen.

Våknet roboten opp?

Hvis Ja – Gå til Q5.

Hvis Nei – Gå til Q3.

 

Q3 . Skyv roboten inn på ladestasjonen og vent et par sekunder. Hvis roboten ikke våkner, skru systembryteren av og vent til skjermen skrur seg på med meldingen «U032». Gå til Q4.

 

Q4 . Vises meldingen «U032» på skjermen?

Hvis Ja – La batteriet lades fullt opp (det kan ta opptil 24 timer) og se om dette skjer igjen. Hvis det skjer igjen, kontakt direktelinjen for videre analyse.
Merk: Skru strømboksen til pausemodus ved å holde inne På/av-knappen i 3 sekunder til den røde lampen lyser.

Hvis Nei – Roboten må tas til en autorisert servicestasjon for reparasjon.

 

Q5 . Koble fra kjøreenheten (sørg for at batteriet er koblet til) og sjekk om roboten kommer opp.

Hvis Ja – Koble til kjøreenheten og se om roboten våkner. Hvis dette ikke skjer, må du erstatte kjøreenheten.

Hvis Nei – Koble til kjøreenheten, og koble fra klippemotoren. Se om roboten våkner. Hvis dette ikke skjer, må du erstatte klippeenheten.

Klikk her for å se videoen om kjøreenheten

Klikk her for å se videoen om klippemotoren

 

Hvis ingenting over hjalp deg finne kilden til problemet, må roboten tas til en autorisert servicestasjon for reparasjon.

 
 

For RS-, TS-, og MS-modeller

Q1 . Har dette skjedd mer enn en gang?

Hvis Ja – Gå til Q2.

Hvis Nei – La roboten fortsette å jobbe, og om det skjer igjen, kontakt direktelinjen for videre analyse i samsvar med dette kapittelet.

 

Q2 . Sørg for at sikkerhetsbryter er «PÅ», trykk deretter på <Go>-knappen.
Våknet roboten opp?

Hvis Ja – Gå til Q5.

Hvis Nei – Sjekk om sikringen har gått, og gå deretter videre til Q3.

 

Q3 . Har sikringen gått?

Hvis Ja - Skift ut sikringen og se om den går igjen umiddelbart (dette er en hurtigvirkende 20A/32V-sikring som kan kjøpes i lokale elektrisitets butikker).
Hvis den går igjen umiddelbart, må roboten tas til en autorisert servicestasjon for reparasjon.

Hvis Nei – Plasser roboten i ladestasjonen, skru sikkerhetsbryteren til Av, og vent er par sekunder til skjermen skrus på med meldingen «Slå på». Gå til Q4.

 

Q4 . Vises meldingen «Slå på» på skjermen?

Hvis Ja – La batteriet lades fullt opp (det kan ta opptil 24 timer) og se om dette skjer igjen. Hvis det skjer igjen, kontakt direktelinjen for videre analyse.

Hvis Nei – Roboten må tas til en autorisert servicestasjon for reparasjon.

 

Q5 . Koble fra en av kjøremotorene og sjekk om roboten våkner.

Hvis Ja – Koble til kjøreenheten og se om roboten våkner. Hvis dette ikke skjer, må du erstatte den aktuelle kjøremotoren.

Hvis Nei – Koble fra den andre kjøremotoren, og sjekk om roboten våkner nå. Hvis dette ikke skjer, må du erstatte den andre kjøremotoren.
Gå til Q6.

 

Q6 . Ble det funnet en feil på en av kjøremotorene?

Hvis Ja – Sørg for at kunden får den defekte kjøremotoren for utskifting.

Hvis Nei – Koble fra klippemotoren, og sjekk om roboten våkner nå.
Hvis dette skjer, må klippemotoren erstattes.

 

Klikk her for å se videoen om kjøremotoren

Klikk her for å se videoen om klippemotoren