Hjelpesenter Skriv inn spørsmålet ditt eller velg en kategori
for å finne hjelpen du trenger

Robomow ignorer noen områder (hoved- og delsoner). Hva skal jeg gjøre?

Q1 – Er det en ny installasjon eller har endringer på plenen/installasjonsledningen blitt gjort nylig?

Hvis Ja – Gå til Q2.

Hvis Nei – Gå til Q3.

 

Q2 – Er du sikker på at installasjonen fulgte instruksjonene, og at plenområdeinnstillingene (i roboten) er de faktiske verdiene?

Hvis Ja – Gå til Q3.

Hvis Nei – Sjekk installasjonen og roboten innstillinger på nytt. Hvis feil installasjon eller innstillinger er funnet, korriger dette og la roboten fullføre fullstendige klippesyklusen (2–3 dager) for å se om problemet er løst eller fortsatt er der.

 

Q3 – Er der hindringer på plenen eller på kanten som blokkerer roboten, slik at den ikke kan fullføre klipping her?

Hvis Ja – Fjern hindringer som blokkerte roboten, og la roboten fullføre fullstendige klippesyklusen (2–3 dager) for å se om problemet er løst eller fortsatt er der.

Hvis Nei – Gå til Q4.

 

Q4 – Plasser roboten ved ladestasjonen, sett den til å klippe, og begynn i kantmodus. Hvis plenen inneholder delsoner, sett roboten til å klippe i en av dem.

  • Fullførte roboten en fullstendig rute, og returnerte til ladestasjonen før den begynte å klippe inne på plenen?

Hvis Ja – Gå til Q5.

Hvis Nei – Sjekk om det er en hindring/en øy nær ladestasjonen, da dette vil hindre roboten i å finne veien trygt tilbake til ladestasjonen. Denne bør fjernes, eller maks. «følg nær ledning»-avstand må reduseres til en verdi som ikke hindrer roboten fra å finne veien tilbake til ladestasjonen.

Hvis roboten fortsatt ikke kjenner igjen ladestasjonen og ikke fant igjen ledningen like fremfor ladestasjonen, følg trinn 14 i denne artikkelen .

 

Q5 – Plasser roboten fremfor uklippet område, send den for å klippe, og utelat kanten slik at roboten umiddelbart begynner å klippe i skannemodus .

  • Kjører og klipper roboten i dette området uten problemer?

Hvis Ja – La roboten fullføre de neste operasjonene for å se om problemet var sporadisk eller regelmessig.

Hvis Nei – Ta bilder eller prøv å tegne plenen, inkludert hvordan ledningen er installert på plenen, og send dem til en autorisert servicestasjon for videre analyse.