Hjelpesenter Skriv inn spørsmålet ditt eller velg en kategori
for å finne hjelpen du trenger

Hvordan vet Robomow når den skal bevege seg?

Robomows klippetidsplan defineres av tre hovedparametre:

  • Plenområde
  • Inaktive tider
  • Klippehyppighet (klippeintervall)

Plenområdet bestemmer klippetiden for plenen din – dette er varigheten på en enkelt klippesyklus. De inaktive tidene er timene og dagene når Robomow ikke skal være på plenen. Klippehyppighet(intervall)-parameteret bestemmer hvor ofte en ny klippesyklus skal starte (en gang i uken, to ganger i uken, osv.).

I aktive perioder vil Robomow robotgressklipper kontinuerlig skifte mellom klipping og lading til den fullfører hele klippesyklusen. Etter at en klippesyklus er fullført vil den holde seg i ladestasjonen til neste klippesyklus skal starte, avhengig av innstilt klippehyppighet. Robomow fullfører som standard to klippesykluser per uke for å holde plenen din sunn og velpleid. Hvis plenen din trenger mer vedlikehold kan du enkelt justere tiden Robomow bruker på en enkelt klippesyklus ved å stille inn «klippetimer %» (intensitet)-parameter.