Hjelpesenter Skriv inn spørsmålet ditt eller velg en kategori
for å finne hjelpen du trenger

Hvordan installerer jeg Robomow?

 

For å lære mer om hvordan du installerer Robomows robotgressklipperen, se på installasjonsvideoen i følgende artikkel

 

TRINN 1 – Planlegge fremover.
Les driftsmanualen og se Robomowinstallasjon og -driftsvideo før du begynner installasjonen. Denne videoen vil veilede deg i å finne de beste stedene for ladestasjonen, strømboksen og kantledningen.

TRINN 2 – Plassering av ladestasjonen og strømboksen.
Plasser ladestasjonen der du har planlagt, og installer strømboksen.

TRINN 3 – Å legge ut kantledningen.
Plasser kantledningen rundt kanten, og bruk RoboRuler for å holde den påkrevde avstanden fra plenkanten.
Bruk kantledningen til å avgrense områder inne i arbeidsområdet der du ikke ønsker at Robomow skal kjøre i (som blomsterbed og dammer).
Bruk medfølgende ledningsknagger til å feste ledningen i bakken (i løpet av et par uker vil ledningen være helt overgrodd og usynlig).

TRINN 4 – Fullføre kantledningsinstallasjon og -tilkobling.
Koble kantledning til ladestasjonen, og ladestasjonen til strømboksen, via skjøteledningen.

TRINN 5 – Robomow er klar til bruk.

Se bildet under for mer detaljer om denne prosessen.

 

1. Ladestasjon og strømboks:
– Genererer signal langs ledningen.
– Lagrer Robomows batteri.

2. Store trær: Robomow kan støte på dem. Når objektene er så store trenger de ikke en kantledning rundt seg.

3. Robomow registrerer signalet og endrer retning når den treffer ledningen.

4. Tre omgitt av en grop, grøft eller blomsterbed krever en ledning rundt det.

5. Kantledning som en virtuell vegg, synlig bare for Robomow.