Hjelpesenter Skriv inn spørsmålet ditt eller velg en kategori
for å finne hjelpen du trenger

Kan jeg skjerpe bladene?

SKJERPING ER IKKE TILLATT, SIDEN DET KAN SKAPE UBALANSE.
ADVARSEL
! SLÅ ALLTID SIKKERHETSBRYTEREN AV FØR DU RØRER KNIVBLADENE!

 

På RS-/MS-modeller:

Det anbefales å erstatte begge blader samtidig for best ytelse, og ikke kun ett enkelt blad.

Plenstørrelse – mindre enn 1 000 m2

Ved slutten av sesongen skifter du ut bladene ved å plassere venstre blad på høyre motor og høyre blad på venstre motor. Hvert andre år må knivbladene skiftes ut.

 
Plenstørrelse – større enn 1 000 m2

På midten av sesongen skifter du ut bladene ved å plassere venstre blad på høyre motor og høyre blad på venstre motor. Skift ut bladene på slutten av året.