Hjelpesenter Skriv inn spørsmålet ditt eller velg en kategori
for å finne hjelpen du trenger

Hvordan kan jeg pause autoprogrammet via strømboksen?Du kan pause det ved å trykke på PÅ/AV-knappen i 3 sekunder, til et rødt lys vises.