Hjelpesenter Skriv inn spørsmålet ditt eller velg en kategori
for å finne hjelpen du trenger

Sakse-LED-en blinker

 Denne artikkelen inneholder følgende avsnitt:

 

Strømboksen blinker hvert sekund – Indikerer kuttet ledning

Strømboksen piper 3 ganger med 1 sekunds stillhet

 

 

 

For RS-, TS-, og MS-modeller

Q1 . Sjekk at alle tilkoblinger mellom strømboksen gjennom den 20 meter lange skjøteledningen til ladestasjonen, er koblet ordentlig til (er den grønne plottilkobleren til plenen koblet til)?

Hvis Ja – Gå til Q2.

Hvis Nei – Sikre at alle koblere er tilbake på plass og se om advarselen
fortsatt er der.

 

Q2 . Lag en liten plensløyfe ved å bruke den andre grønne plottilkobleren som fulgte med roboten, slik som på bildet til høyre. Vedvarer advarselen fortsatt?

Hvis Ja – Gå til Q3.

Hvis Nei – Gå til Q5.

 

Q3 . Koble strømboksen direkte til ladestasjonhodet (med ledningsløyfen fortsatt koblet til). Dette vil gå forbi den 20 meter lange skjøteledningen.

Vedvarer advarselen fortsatt?

Hvis Ja – Gå til Q4.

Hvis Nei – Erstatt den 20 meter lange skjøteledningen.

 

Q4 . Hent ladestasjonhodet frem, og sørg for at strømkabelen er trygt satt inn i stikkontakten.

Vedvarer advarselen fortsatt?

Hvis Ja – Erstatt ladestasjonhodet.

Hvis Nei – Putt ladestasjonhodet tilbake på plass og følg med om feilen fortsetter å oppstå.

 

Q5 . Se etter frakoblinger i ledningsinstallasjonssløyfen i plenen. Du kan bruke en AM-radio

til å søke etter frakoblinger på en enkel måte. For mer detaljer,

Hvis Ja – Fiks ledningen ved å bruke offisielle spleisekontakter, slik som på bildet til høyre.

Hvis Nei – Sjekk motstanden på hele sløyfen med motstandsmåleren (DVM). Faktoren er omtrent 1 W per 40 meter ledning. Gå til Q6.

 

Q6 . Er motstanden høyere enn 40 W?

Hvis Nei – Det er en frakobling et sted i ledningssløyfen.

Hvis Nei – Send strømboksen og ladestasjonshodet til nærmeste serviceleverandør for analyse.

 

 

For RC-, TC-, og MC-modeller

Q1 – Sjekk alle koblinger mellom strømboksen gjennom den 15 meter lange skjøteledningen til ladestasjonen, som beskrevet under:

  • Sjekk tilkoblingen mellom likestrømsledningen og den 15 meters skjøteledningen. Hvis det er friksjon I gummihylsen, sørg for at du skyver likestrømspluggen hele veien inn.
    Det anbefales å koble den fra, for så å skyve den helt inn igjen.

  • Sjekk tilkoblingen fra den 15 meter lange skjøteledningen til ladestasjonen.

  • Sjekke tilkoblingen fra de to endene til kantledningen til den grønne plottilkobleren og sørg for at plottilkobleren er koblet til ladestasjonen i korrekt retning.

Hvis Ja – Gå til Q2.

Hvis Nei – Sikre at alle tilkoblere er tilbake på plass og se om advarselen fortsatt er der.

Q2 – Lag en liten ledningssløyfe (bruk den grønne plottilkobleren som følger med Robomow), og koble til ladestasjonen (se bilde) – i stedet for den lange plenledningen som for øyeblikket er koblet til.

Dette simulerer en liten plen (uten ledningsbrudd) for å finne ut om feilen er langs kantledningen installert på plenen eller koblingene mellom strømboksen og ladestasjonen.

Vedvarer advarselen fortsatt?

Hvis Ja – Gå til Q3.

Hvis Nei – Gå til Q6.

 

Q3 – Skift ut hovedkort på ladestasjon.

Vedvarer advarselen fortsatt?

Hvis Ja – Gå til Q4.

Hvis Nei – Gå til Q6.

 

Q4 – Erstatt strømboks.

Vedvarer advarselen fortsatt?

Hvis Ja – Gå til Q5.

Hvis Nei Gå til Q6.

 

Q5 – Erstatt den 15 m lange skjøteledningen.

Vedvarer advarselen fortsatt?

Hvis Ja – Send strømboksen/ladestasjon/15 m skjøteledning til nærmeste serviceleverandør for analyse.

Hvis Nei Gå til Q6.

 

Q6 – Se etter tilkoblingsbrudd i ledningssløyfe på plenen. Du kan bruke en AM-radio for å enklere søke etter brudd.

«Fant du koblingsfeil i ledningen?»

Hvis Ja – Fiks ledningen ved å bruke offisielle spleisekontakter, slik som på bildet til høyre.


 

 

 

 

Hvis Nei – Sjekk motstanden på hele sløyfen med motstandsmåleren (DVM). Faktoren er omtrent 1 W per 40 meter ledning.

Gå til Q7.

 

Q7 – Er motstanden høyere enn 40 W?

Hvis Nei – Det er en frakobling et sted i ledningssløyfen.

Hvis Nei – Send strømboksen og ladestasjonen til nærmeste serviceleverandør for analyse.

 

 

 

Strømboksen piper 3 ganger med 1 sekunds stillhet – Ledningen er for lang/indikasjon på dårlig forbindelse

Denne feilen er relatert til dårlig ledningsforbindelse, som kan forårsake oksidering og høy motstand. En dårlig forbindelse er forårsaket ved ikke å bruke en vanntett kontakt for å spleise kabelen, eller om du bruker rett kontakt, men for mye av isolasjonen er fjernet, og delen utenfor kontakten utsettes for vann og forårsaker raskt skade.

Q1 – Er det en ny installasjon eller har endringer på plenen/installasjonsledningen blitt gjort nylig?

Hvis Ja – Sjekk at installasjonen ble gjort i henhold til skriftlige instruksjoner i Drifts- og sikkerhetsmanualen. Sjekk spesielt at installasjonsledningen ikke er lengre enn 600 meter. Hvis ledningen er lengre enn 600 meter (men opptil 800 meter lang), kan du bruke et «adapter for stor kant S» – delenummer SPP6117, som kan bestilles på forespørsel.

Hvis Nei – Gå til Q2.

Q2 – Lag en liten plensløyfe ved å bruke den andre grønne plottilkobleren som fulgte med roboten, slik som på bildet til høyre. Vedvarer advarselen fortsatt?

 

Hvis Ja – Erstatt strømboks og ladestasjonshode/-brett.

Hvis Nei – Gå til Q3.

 

Q3 – Er ledningen brukt for installasjonen den originale ledningen som fulgte med roboten?

Hvis Ja – Gå til Q4.

Hvis Nei – Bruk kun offisielle ledningspakker for installasjonen.

 

Q4 – Koble plottilkoblingen fra ladestasjonen og sjekk motstanden til hele sløyfen med en motstandsmåler (DVM). Faktoren er omtrent 1 W per 40 meter ledning.

Er motstanden høyere enn 40 W?

Hvis Ja – Gå til Q5.

Hvis Nei – Erstatt strømboksen og ladestasjonen.

 

Q5 – Se etter frakoblinger i ledningsinstallasjonssløyfen som er gravd ned i plenen.