Hjelpesenter Skriv inn spørsmålet ditt eller velg en kategori
for å finne hjelpen du trenger

Jeg har en separat sone (plenområde) fra hovedplenen min. Hvordan kan jeg installere kantledningen slik at Robomow vil klippe den?

Hvis den separate sonen ikke er koblet til hovedsonen og Robomow ikke kan kjøre mellom disse sonene, må du definere og installere den som en separat sone.
Hvis den separate sonen er liten nok til at Robomow kan dekke hele området i en enkel operasjon, kan du velge en av følgende installasjoner:

1. Hvis mulig, kan det separate området kobles til hovedområdets kantledning.

2. Hvis dette ikke er mulig, kan du bruke en kantbryter (tilgjengelig som tilbehør).
Det kan være at den må ha sin egen, separate kantledning.


3. Hvis den separate sonen ikke kan klippes i en enkel operasjon, må en ekstra ladestasjon (valgfritt tilbehør) installeres i det separate området