Hjelpesenter Skriv inn spørsmålet ditt eller velg en kategori
for å finne hjelpen du trenger

Er det nødvendig med noen form for installasjon med Robomow?

Ja. For at Robomow skal kunne operere på plenen din må en kantledning være installert rundt hele plenen, og rundt beskyttede områder innenfor plenområdet. Korrekt installasjon av kantledningen er avgjørende for kvaliteten og påliteligheten til Robomows drift. Du kan ansette en profesjonell installatør (anbefalt) eller du kan gjøre installasjonen på egenhånd. For mer informasjon om profesjonelle installatørtjenester, se Robomows nettsider på www.robomow.com.