Hjelpesenter Skriv inn spørsmålet ditt eller velg en kategori
for å finne hjelpen du trenger

Hvordan slå på/av Robomow RX?

For å starte Robomow, trykk og hold KJØR-knappen i 2 sekunder til PÅ/AV-indikatoren lyser opp.

Når du vil slå av Robomow, trykk og hold GO-knappen i 2 sekunder til PÅ/AV-indikatoren slukker.

download__1__Norwegian.png

 

Merk: Hvis tyveribeskyttelsen er aktivert (RX20 Pro / RX20u modeller) må du låse opp Robomow via mobilappen før du kan slå den av.