Hjelpesenter Skriv inn spørsmålet ditt eller velg en kategori
for å finne hjelpen du trenger

Vedlikehold av basestasjonen– Ingen vinterlagring er nødvendig for en ladestasjon. Den kan bli stående på plenen i løpet av en vinterperiode.

Vedlikehold av ladestasjonsområdet

• Hold basestasjoninngangen og -området fritt for løv, kvister, grener eller andre rester som normalt samles i slike områder.
• Spray ALDRI vann direkte mot basestasjonen.
• Vær forsiktig når du trimmer rundt basestasjonen med en strømdrevet kantklipper da skade på skjøteledning kan oppstå.
• I tilfelle skade på deler av skjøteledningen må du umiddelbart stanse bruken av klipperen og ladestasjonen. Koble fra skjøteledningen og bytt den.