Hjelpesenter Skriv inn spørsmålet ditt eller velg en kategori
for å finne hjelpen du trenger

Hvordan fungerer TurboMow?

 

TurboMow-funksjonen gir raskere og sterkere klipping av høyt gress under den første klippen i sesongen. I TurboMow-modus, reduserer Robomow robotgressklipper kjørehastigheten, dobler antall klippetimer, og jobber med høyest RPM. Dette vil gi deg bedre klipperesultater allerede etter første klippesyklus